Over Bert Voerman

Even voorstellen, ik ben Bert Voerman, geboren in 1965.
Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in mensen en in persoonlijke groei.  Het was dan ook een logische stap om psychologie te gaan studeren.  Sinds ongeveer 10 jaar werk ik met plezier als psycholoog in Almere. Voordat ik in Almere in de praktijk ben gaan werken, heb ik promotie onderzoek gedaan aan het Helen Dowling Instituut in Bilthoven. Het onderzoek ging over de psychologische en sociale gevolgen van prostaatkanker. Met de kennis en ervaring hiermee opgedaan begeleid ik ook mensen met kanker die psychische hulp nodig hebben. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een open, cliënt gerichte benadering waarin ik vooral veel vragen stel waardoor de cliënt inzicht in zichzelf  kan krijgen. Ik ga er vanuit dat de cliënt zelf het beste weet wat goed voor hem of haar is. Je wordt als het ware uitgenodigd je eigen antwoorden te vinden. Zo’n gesprek wordt door de meeste mensen als erg prettig ervaren, “eindelijk iemand die niet zegt wat je moet doen of die je advies geeft, maar iemand die gewoon aandachtig luistert en verder doorvraagt. In mijn behandeling ga ik verder uit van de algemeen geldende wetenschappelijke behandelmethoden zoals cognitieve gedragstherapie of EMDR. Hiernaast sta ik ook open voor complementaire (alternatieve) benaderingen. Ik ben BIG geregistreerd GZ-psycholoog en eerstelijnspsycholoog NIP, daarnaast ben ik in 2015 gepromoveerd.

Samen met mijn partner Linde van Geel hebben we Praktijk de Piramide in 2012 opgericht. Zij werkt als holistisch therapeut en hypnotherapeut voor mensen met PDS

Wachtlijst Bert Voerman

de wachttijden zijn te vinden op de home page.

Cliënten die via VGZ of een van de merken van VGZ bv: Univé, ZEKUR, IZZ, IZA dienen eerst de nota zelf te betalen en krijgen een deel van de nota vergoed.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden bij Psychologenpraktijk de Piramide, nummer 06-15352768. Je kan dan je naam en telefoonnummer inspreken dan word je zo spoedig mogelijk door mij teruggebeld voor het plannen van een afspraak. Maar je kunt natuurlijk ook het contactformulier invullen.

Werkwijze

Ik werk in de generalistische basis ggz (GBGGZ). Hierin is het uitgangspunt dat de behandeling kortdurend is. De huisarts heeft ingeschat dat de klachten van zodanige aard en duur zijn dat een beperkte behandeling (maximaal 11 gesprekken) voldoende zou moeten zijn en je daarom naar de GBGGZ doorverwezen.

In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar en zal ik veel vragen stellen over je klachten, de achtergronden daarvan en in het algemeen hoe je leven er op dit moment uit ziet.

Uit dit eerste gesprek komt meestal wel naar voren of je in mijn praktijk goed behandeld kunt worden. Na een tweede gesprek kan ik aangeven hoe de behandeling er uit gaat zien en in overleg bepalen we hoe vaak de vervolgafspraken zullen zijn. In Psychologenpraktijk de  Piramide behandel ik volwassenen vanaf 18 jaar met uiteenlopende klachten zoals

  • Somberheid, niet tot dingen kunnen komen
  • Klachten die te maken hebben met angst en paniek
  • Klachten die samenhangen met weinig zelfvertrouwen of een laag zelfbeeld
  • onbegrepen lichamelijke klachten
  • lichamelijk klachten die met stress samenhangen
  • werk- of studiegerelateerde problemen zoals overspannenheid en burn-out
  • problemen met eten
  • relatieproblemen (deze worden niet vergoed door de zorgverzekering!)
  • verwerkingsproblemen door verlies of een heftige gebeurtenis

Ik ben lid van de LVVP en werk volgens de geldende beroepscode van het NIP. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld waaraan een psycholoog zich dient te houden. Verdere informatie hierover is te vinden op de website www.psynip.nl. Ook ben ik GZ-psycholoog. In het BIG register ben ik te vinden onder nummer 29911176525. Ik beschik over een geldig kwaliteitsstatuut. Psychologenpraktijk de Piramide is onderdeel van Psychologen Almere Stad (PAS) www.psyas.nl.
Hieronder vallen psychologiepraktijk Vera Barczuk, Psychologenpraktijk InterActie, Dé Waterman Onderzoek & Consult. Als onderdeel van Praktijk de Piramide is ook (hypno) therapeute/coach Linde van geel bij de praktijk betrokken. Door deze samenwerking kan de kwaliteit en diversiteit van de behandeling worden gewaarborgd.

Tarieven en vergoedingen

De behandeling binnen Psychologenpraktijk de Piramide valt onder de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Hierin is er in 2017 sprake van drie zogenoemde zorgproducten; kort (maximaal 5 sessies), middel (6 tot 8 sessies) en intensief (9 tot 12 sessies). Om voor vergoeding van een van deze zorgproducten in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-V diagnose). Relatie problemen of slaapproblemen vallen bijvoorbeeld buiten de verzekerde zorg en behandeling hiervoor wordt dus niet vergoed.

Ook moet je zijn doorverwezen door de huisarts. Zonder verwijsbrief is er geen vergoeding mogelijk.

Let op

Geestelijke gezondheidszorg valt wel onder het verplicht eigen risico van € 385. Ook wanneer er slechts een intake plaats vindt, zul je een gedeelte van je eigen risico kwijt zijn. Als er geen sprake is van een psychische probleem zal ik je terugverwijzen naar de huisarts. Het gesprek wordt dan alsnog vergoed, echter je zult wel een gedeelte van je eigen risico kwijt zijn.

Het is ook mogelijk om zonder inmenging van je zorgverzekeraar in behandeling te komen. Hiervoor reken ik een tarief van € 75 per 45 minuten.

Afspraken afzeggen of verplaatsen

Een gesprek afzeggen of verplaatsen kan tot max 24 uur van te voren. Je kan daarvoor naar mijn mobiele nummer bellen (06-15352768). Als je het korter van te voren afzegt, of zonder bericht niet komt opdagen, breng ik een bedrag van € 30 in rekening. Dit kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.