Ademwerk

De verbonden of harmoniserende ademhaling is een helende ademhalingstechniek die het zenuwstelsel kalmeert, rust geeft, pijn en (oude) emoties verwerkt zonder dat er veel gesproken wordt. Het geeft letterlijk ruimte.

Voordelen zijn o.a.:

• vergroten van je ademcapaciteit. (ademhaling is open en gaat makkelijker en dieper)
• meer ruimte & energie
• gevoel van bevrijding door opruimen onverwerkte emoties
• innerlijke rust en vertrouwen

Contra indicaties

* Zwangerschap in elk stadium
* Ernstige PTSS
* Actief gebruik van recreatief drugs
* Netvliesloslating
* Glaucoom
* Nieraandoeningen
* Hoge bloeddruk
* Hart en vaatziekten (waaronder angina pectoris, aneurysma / TIA/CVA)
* Diabetes
* Ernstige astma, voor een lichte tot matige astma kunnen we dit bespreken, belangrijk is om je inhalator mee te nemen naar de sessie
* Epilepsie (of een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen)

Uitnodiging!

Ik nodig je uit om even stil te zijn, je ogen te sluiten en te voelen/observeren hoe je nu ademt en lees daarna weer verder.

De kracht van adem

Heb je ervaren hoe je ademt? Was dat snel/langzaam, kon je voelen waar je naar toe ademde, was dat je onderbuik, je middenrif of kwam je niet verder dan je borst? Was het langzaam, snel. Kon je voluit inademen of was het voorzichtig. En hoe was je uitademing? Kwam je tot rust of waren er andere emoties/gevoelens? Je adempatroon laat je ervaren hoe je op dit moment in het leven staat en je adempatroon liegt nooit. Tijdens een ademsessie ontdek je waar je aandachtspunten liggen en krijg je oefeningen mee naar huis eventueel met oefen cd.

Ademtechniek

Er zijn vele ademtechnieken, ik heb mij geschoold in Breathfulness®, transformationel breath®, ontspanningsademhaling, holotropic breathing en rebirthing breathing.

Hoe verloopt een sessie

Voor de ademsessie bespreken we eerst wat de hulpvraag is en maken helder waar je naar toe wil bewegen (wat is de huidige situatie en wat is voor jou de gewenste situatie). We stellen dan samen een doel of intentie vast en mogelijk voor het traject wat je wil aangaan. De intentie kan per sessie verschillen maar kan ook het hele traject hetzelfde blijven. Ook pas ik andere behandelvormen toe om inzichten te bewerkstelligen.

De opbouw van een ademsessie is als volgt: We starten met een ontspanningsoefening. Je ligt op een massagetafel meestal ondersteund met kussens zodat je lekker ligt. Op de achtergrond is er muziek die de sessie ondersteund. Dan starten we de harmoniserende / verbonden ademhaling op. Ik begeleid je in het volhouden

van deze manier van ademen en maak daarbij gebruik van acupressuur punten en positieve affirmaties*. Tijdens het ademen kijk ik naar je adempatroon en probeer waar nodig je ademhalingssysteem te verruimen.

Relaxfase

De sessie wordt afgerond met een relaxfase, je gaat terug naar je eigen ademhaling en er is ontspannende muziek waarbij je helemaal kan ontspannen. Tijdens de actieve- en relax fase kom je steeds dichter bij jezelf. Het gebeurt vaak dat er inzichten in het bewustzijn komen die je verder kunnen helpen met betrekking tot je thema. De relaxfase is een belangrijk onderdeel van de sessie. In deze fase vindt integratie plaats en ervaar je tevens een diepe ontspanning. Na de sessie bespreken we wat je wil delen en geef ik feedback op wat ik heb gezien. *Affirmaties zijn uitspraken die je gedachten positief kunnen beïnvloeden en versterken. De uitgesproken affirmaties kunnen een motiverend, stimulerend en bewustzijnsverruimend effect geven. Het consult duurt gemiddeld een uur en 30 minuten.

Hieronder het resultaat van een onderzoek naar het effect van Breathfulness®, uitgevoerd in het Leids universitair medisch centrum, waaraan ik zelf 2 keer met veel plezier heb meegewerkt.

Wetenschappelijk onderzoek

Breathfulness® maakt creatiever!
Originele artikel: Mindfulness. DOI 10.1007/s12671-014-0352-9

Het toepassen van Breathfulness leidt tot meer creativiteit en bevordert inzicht, blijkt uit een onderzoek door psychologen van de Universiteit Leiden.

Het Leidse onderzoek laat zien dat zelfs een halfuur toepassen van Breathfulness de creativiteit al verhoogt. De verhoogde creativiteit was niet alleen bij ervaren mensen te zien maar ook bij mensen die nog nooit eerder hadden gemediteerd. Er kwam duidelijk naar voren dat met Breathfulness de flexibiliteit van je geest toeneemt, wat zich onder andere laat zien in de toename van het bedenken van meer oplossingen bij een vraag of probleem. Bovendien, komt er meer variatie in de oplossingsrichting en er worden meerdere invalshoeken gekozen in het bedenken van nieuwe ideeën.

Meer ervaring, meer inzicht! Toch heeft ervaring wel een zeker voordeel. Wanneer je Breathfulness regelmatig toepast, maakt het op de lange termijn het brein efficiënter en helpt je makkelijker oplossingen te bedenken. Na een Breathfulness sessie kregen de ervaren deelnemers meer inzicht momenten dan de onervaren deelnemers, waardoor ze bij een groter deel van de vragen de oplossing opeens “zagen”. De onervaren groep integendeel heeft meer methodisch en bewust moeten nadenken om op juiste antwoorden te komen.

Verandering in het brein Volgens cognitief psychologe Ayca Szapora betekent dit dat het vaker toepassen van een Breathfulness sessie de manier verandert waarop je brein problemen oplost en nieuwe ideeën vormt.

“Je hoeft ‘minder hard’ te werken voor dezelfde mentale prestatie omdat je onbewust veel makkelijker verbanden ziet tussen dingen, waardoor je vaker plotseling inzichten krijgt.”

Opzet De onderzoekers hebben de invloed van verschillende meditaties gemeten op creativiteit en op de manier waarop een probleem opgelost wordt. 40 deelnemers – waarvan de helft wel ervaren was met Breathfulness en de andere helft niet– ondergingen eerst de sessie, en daarna voerden ze denktaken uit.

Uit dit onderzoek bleek dat Breathfulness tevens leidde tot een verbetering in de stemming van de deelnemers.