De behandelingen zijn over het algemeen kortdurend en op basis van Cognitieve Gedragstherapie, een behandelvorm waarbij aandacht besteed wordt aan gedachten, gevoelens en gedrag in bepaalde situaties en de mogelijk belemmerende gevolgen hiervan. Waar het zinvol is gebruik ik ook (elementen van) bijvoorbeeld mindfulness, oplossingsgerichte therapie, EMDR, schematherapie en ACT. Ik gebruik vaak de socratische dialoog waarbij iemand op zoek gaat naar zijn of haar eigen antwoorden. De behandelingen zijn gebaseerd op methoden waarvan uit wetenschappelijk onderzoek gebleken is dat ze effectief zijn. Daarnaast vind ik het belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele wensen en behoeften van iedere client.

Ik werk volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld waaraan een psycholoog zich dient te houden. Verdere informatie hierover is te vinden op de website www.psynip.nl. Ook heeft mijn praktijk een privacystatement en een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Ik ben lid van de LVVP (lid nummer 5100) en van de NVGzP (lid nummer 4065). Informatie over de klachtenregeling is te vinden in het kwaliteitsstatuut.