Psychologenpraktijk de Piramide heeft in 2021 met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekend dat de praktijk direct bij de zorgverzekeraar declareert.

Behandeling vind plaats in zogenaamde prestaties. Deze prestaties kunnen kort, middel, intensief of chronisch zijn, of onvolledig.

De maximum tarieven die voor deze prestaties gerekend kunnen worden, worden vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (Nza).

De Nza tarieven voor 2020

BGGZ Kort: € 503,47 (gemiddeld 3-5 gesprekken)
BGGZ Middel: € 853,38 (gemiddeld 6-8 gesprekken)
BGGZ Intensief: € 1330,98 (gemiddeld 9-12 gesprekken)
Onvolledig behandeltraject: € 219,78 (1-2 gesprekken en daarna geen verdere behandeling)

Het onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht wanneer er alleen een intake plaatsvindt, of wanneer er na de intake sprake blijkt te zijn van ‘niet verzekerde zorg’.

Vanuit de zorgverzekeraar ontvangen wij tussen de 80% en 90% van het maximum tarief.

LET OP: De vergoeding is vanuit de basis verzekering, dat betekend dat het onder het eigen risico valt van € 385. Als dat bedrag nog niet geheel of gedeeltelijk is aangesproken wordt dit door je zorgverzekeraar in rekening gebracht.

In 2021 hebben we GEEN contract met Menzis met daaronder Hema en Anderzorg en GEEN contract met VGZ met daaronder Univé, Zeker, Bewust, UMC, IZA, IZZ, SZVK en Zorgzaam.

Als je bij een van deze maatschappijen verzekerd bent en je wilt toch graag bij ons in behandeling dan geldt het volgende:

Er wordt per sessie € 75 in rekening gebracht die betaald moet worden vóór de daarop volgende sessie. De behandeling verloopt volgens het prestatiemodel van kort, middel of intensief. Aan het eind van de prestatie (behandeling) krijg je een totaal factuur die je kan indienen bij je zorgverzekeraar. Van deze factuur zal je het grootste gedeelte (voor hoeveel: informeer bij je zorgverzekeraar!) terug krijgen.

Niet-verzekerde zorg

Een aantal diagnosen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar of er is wel een hulpvraag maar geen zogenaamde DSM V diagnose. Niet vergoedde klachten en diagnosen zijn: Burn-out of overspannenheid, relatieproblemen, aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, premenstruele stemmingsstoornis, communicatiestoornissen, bijvoorbeeld stotteren of een taalstoornis, seksuele problemen.

Voor deze en andere klachten kunt u wel bij ons terecht maar dat is op eigen kosten.

Afspraken afzeggen of verplaatsen

Een gesprek afzeggen of verplaatsen kan tot max 24 uur van te voren. Je kan daarvoor naar mijn mobiele nummer bellen (06-15352768). Als je het korter van te voren afzegt, of zonder bericht niet komt, breng ik een bedrag van € 30 in rekening. Dit kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.