Nadat je je hebt aangemeld word je na het verstrijken van de eventuele wachttijd opgebeld door Bert of door Melanie voor het maken van een afspraak voor het intake gesprek. Dit gaat in overleg. Dit eerste gesprek zal ongeveer drie kwartier duren. Hierin worden ook wat praktische zaken besproken zoals het identiteitsbewijs, de zogenaamde ROM meting en privacy issues. Ook krijg je de behandelovereenkomst mee die ook op deze website staat.

De behandelingen in de praktijk vallen onder de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GB-ggz).

Dat betekend dat de behandeling kortdurend zijn zullen. Kortdurend houdt dat een behandeling zal bestaan uit zo’n 2 tot maximaal 11 gesprekken. Hoeveel gesprekken het worden is afhankelijk van de aard en ernst van de klachten. Dit wordt in het eerste gesprek onderzocht.

In het eerste gesprek zullen we met elkaar kennis maken en krijg je uitgebreid de ruimte om te vertellen waar je mee zit, wat de klachten zijn. Daarnaast zullen we bekijken hoe je leven er momenteel uitziet en kijken naar wat er wél goed gaat. Van hieruit zal er een hulpvraag, wens of verwachting zijn. We zullen verhelderen wat je zou willen bereiken met de behandeling en in welke mate dit haalbaar is. Dit wordt uiteindelijk de basis voor het vervolg van de behandeling. Een globale opzet van de doelen van de behandeling en de weg daar naar toe zal als behandelplan op papier worden gezet. Dit gaat ook als brief naar de huisarts, als je het daar mee eens bent.

Vaak zal voorgesteld worden om ook buiten de therapiesessies om bezig te zijn met je doelen, bijvoorbeeld in de vorm van huiswerkopdrachten.

Ongeveer halverwege de behandeling zal ik een evaluatiemoment inlassen om te kijken hoe het er voor staat met het behalen van de gestelde doelen. Er kan dan eventueel iets bijgesteld worden.

Aan het eind van de behandeling zal ik je vragen dezelfde vragenlijst als in het begin in te vullen en de uitkomt met je bespreken. Ook vraag ik je een vragenlijst over hoe je mij en de behandeling hebt ervaren. De behandeling is formeel afgesloten als ik de eindbrief naar de huisarts heb gestuurd en de behandeling bij de verzekeraar is gedeclareerd.