visie

In mijn leven en in mijn werk ga ik er vanuit dat een mens veel meer is dan een ingewikkelde machine. Ik geloof dat ieder mens is in zijn diepste kern onvoorwaardelijke liefde is/heeft en dat hij/zij op een of andere manier verbonden is met de wereld om zich heen.

Wij zijn zelf de vormgevers van ons eigen leven. We reageren op onze omstandigheden met emoties, gedachtenpatronen en gedrag. Door deze te onderzoeken en dit mogelijk te willen veranderen neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leven en onze samenleving.

Als iedereen vanuit zijn eigen authenticiteit leeft, die gebaseerd is op verantwoordelijkheid nemen, liefde voor onszelf en de wereld om ons heen, creëren we met elkaar de hemel op aarde.

Als aanvulling op de wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden die ik gebruik, vertaald deze visie zich in het zien van de klachten in een veel bredere context van waaruit nieuwe inzichten kunnen komen.

Missie

Mijn missie is het ondersteunen van mensen bij hun klachten of persoonlijke groeivragen middels efficiënte, bewezen werkzame methoden, waarbij er ook aandacht is voor de existentiële en spirituele aspecten van de mens en zijn/haar klachten. We streven ernaar dat wanneer het “tegenzit” de cliënt zelf tools in handen heeft om tot inzicht te komen. Hierdoor kan de cliënt zichzelf helen, waardoor de cliënt minder afhankelijk wordt van anderen.

Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld.