Over ons

Bert en Linde werken ieder vanuit hun eigen professie.

Je kan kiezen voor een individueel traject met Linde of Bert. Als je dit wenst kan je ook besluiten voor een behandeltraject waarin Bert én Linde je begeleiden. We baseren ons vooral op wat je prettig vindt of wat nodig is.
In de praktijk werken Bert en Linde intensief samen en vindt er vaak overleg plaats.
Voor een consult met Bert is er een verwijzing van de huisarts nodig, voor Linde niet.

De meerwaarde van deze samenwerking is dat op deze manier “reguliere zorg” en “complementaire zorg” nauw met elkaar verbonden wordt en heel mooi samen-werkt.

Visie

Ieder mens is in zijn diepste kern onvoorwaardelijke liefde en verbonden met de wereld om zich heen en heeft de mogelijkheid zijn diepste verlangens en dromen te realiseren. Hierdoor kunnen we een vervuld leven leiden.

Wij zijn zelf de vormgevers van ons eigen leven. We reageren op onze omstandigheden met emoties, gedachtenpatronen en gedrag. Door deze te onderzoeken en dit mogelijk te willen veranderen neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leven en onze samenleving.

Als iedereen vanuit zijn eigen authenticiteit leeft, die gebaseerd is op verantwoordelijkheid nemen, liefde voor onszelf en de wereld om ons heen, creëren we met elkaar de hemel op aarde.

Missie

De focus ligt op bewustwording van het eigen functioneren, het realiseren van zorg voor de eigen gezondheid (fysiek, emotioneel, mentaal en zingeving). We onderzoeken samen met de cliënt de thema’s als angst, schuldgevoel, schaamte, boosheid, etc. die de balans kunnen verstoren. Daarbij onderzoeken we wat er voor de cliënt nodig is om de diepere verbinding met zichzelf te herstellen. Wat zijn de behoeftes, verlangens en dromen en wat heeft de cliënt nodig om deze ten volle te gaan leven?

We streven ernaar dat wanneer het “tegenzit” de cliënt zelf tools in handen heeft om tot inzicht te komen. Hierdoor kan de cliënt zichzelf helen, waardoor de cliënt minder afhankelijk wordt van anderen.

Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld.

Partners

http://www.psyas.nl
Psychologen Almere Stad

www.hhhpraktijk.nl/node/181
Huisartspraktijk José van Ditmarsch

www.gezondheidvoedingadvies.nl
Imgrid Faber – de Roos
natuurdiëtist en orthomoleculair therapeut

www.breathfulness.nl
programma.breathfulness.nl

www.ananta.eu
Opleiding tot therapeut / coach

www.astrologie-huizen.nl
Betteke Pen (astrologe)